Machalica

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Machalica: Piotr Machalica, Machalicy, Machalicę
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego