Mariany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mariany (archipelag) -nów; przym.: mariański
Mariany Pół•noc•ne Marianów Pół•noc•nych
Marian -nie; -nowie, -nów

Słownik języka polskiego PWN*

marianin «członek męskiego zgromadzenia zakonnego, mającego na celu szerzenie kultu Marii i duszpasterstwo parafialne»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego