Mikołajki

Wielki słownik ortograficzny PWN

Mikołaj•ki (miejscowość) -jek; przym.: mikołajski a. mikołajecki
mikołaj•ki (6 grudnia; zwyczaj dawania podarków) -jek
Mikołaj•ki Pomor•skie Mikołajek Pomor•skich; przym.: mikołajecki a. mikołajski

Słownik języka polskiego PWN

mikołajki «zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami w dzień św. Mikołaja (6 grudnia); też: uroczystości, na których się te prezenty rozdaje»
• mikołajkowy
mikołajek
1. zob. mikołaj w zn. 2.
2. «roślina o niebieskawych, kolczastych liściach i kulistych kwiatach, rosnąca na wydmach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego