Murów

Wielki słownik ortograficzny PWN

Murów -rowa, -rowie; przym.: murowski
mur -ru, -rze; -rów: mur berliński
mur-beton (absolutnie pewne)
na mur (pot.)
na mur-beton (pot.)
Wiel•ki Mur Chiń•ski Wiel•kiego Muru Chiń•skiego, Wiel•kim Murze Chiń•skim

Słownik języka polskiego PWN

mur
1. «ściana budynku lub ogrodzenie wykonane z cegieł, kamieni lub bloków betonowych spojonych zaprawą»
2. «coś, co ludzi izoluje lub dzieli»
3. «zwarta grupa ludzi lub rzeczy zasłaniająca coś lub odgradzająca coś od czegoś»
4. «w piłce nożnej: zawodnicy ustawieni w szereg, osłaniający bramkę przed strzałem z rzutu wolnego»

• murowy
mury «miejsce z murowaną zabudową lub ogrodzone murem; też: murowane budynki»
mur-beton pot. «z całą pewnością, bez żadnej wątpliwości»
mur ciosowy «mur z obrobionych bloków kamiennych»
mur cyklopowy «mur z nieobrobionych i niespojonych zaprawą bloków kamiennych, charakterystyczny dla budowli mykeńskich»
mur oporowy «mur z kamienia, cegieł lub betonu podtrzymujący stok ziemny»
mur poligonalny «mur z wielobocznych głazów o obrobionych powierzchniach stycznych, budowany w epoce brązu»
mur pruski «ściana o konstrukcji drewnianej wypełnionej cegłą, gruzem lub gliną»
mur rzymski «mur z małych, kwadratowych kamieni tufowych»
ślepa ściana, ślepy mur «ściana, mur bez okien i drzwi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

mur

Porady językowe

mur berliński i Ściana Płaczu
11.06.2008
WSO PWN zaleca zapisy: mur berliński, ale Ściana Płaczu. Jakie jest uzasadnienie zróżnicowanego zastosowania wielkich liter w proponowanych zapisach?
mur berliński
24.03.2006
Proszę o odpowiedź, jak należy pisać MUR BERLIŃSKI (np. w tekście informacyjnym o Berlinie), oba wyrazy małymi czy wielkimi literami?
murarski czy murowy? cieplny czy ciepłowniczy?
8.09.2006
1. Czy można użyć określenia roboty murowe, czy poprawnie będzie roboty murarskie?
2. Które poprawne jest określenie sieci cieplne czy ciepłownicze oraz węzły cieplne czy ciepłownicze?
Dziękuje i pozdrawiam,
S.H.

Ciekawostki

MÓR, MUR
Mór to inaczej zaraza, słowo pochodzące od prasłowiańskiego moriti ‛zabijać, uśmiercać’ i poprzez nie spokrewnione z innym, dziś też rzadkim rzeczownikiem, występującym tylko w zwrocie na umór (np. pić na umór), który znaczy ‛bez opamiętania’, a etymologicznie ‛do śmierci’.
Mówimy „Głową muru nie przebijesz”, jeśli uważamy, że trudności, które ktoś chce przezwyciężyć, są zbyt duże, aby je pokonać.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... obniżyło i księżyc
  wisiał na nim jak lampa na suficie.

  Mur otaczający Akademię przybliżył się i wyraźnie
  rozróżniałem w nim furtki...
 • ... W podwórzu posesji przy ul. 11 Listopada 8 fragment średniowiecznego muru miejskiego. Na pl. Szkolnym po pn. stronie rynku przed szkołą...
 • ... lat sześćdziesiątych. Zostało ok. 200 osób, stara dyrekcja, stare częściowo mury. Porządki zaczęto od wyburzania.

  Było oczywiste, że Siemens nie może...

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. opolskim (pow. opolski), w Borach Stobrawskich;
mur
[niem. < łac.],
konstrukcja budowlana jednorodna lub wielowarstwowa, wykonana ręcznie, tj. murowana z drobnowymiarowych elementów murowych łączonych zaprawą, klejem, łącznikami mech. (np. klamry, kołki, kotwy) lub zestawianych „na sucho”.
m. w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, nad Oką; ośrodek adm. rejonu.
ściana (z kamienia, cegieł, betonu) przenosząca obciążenia poziome, np. od naporu mas ziemnych (m.o. chroniący skarpę przed osuwaniem) lub składowanych materiałów (ściana silosu).
Aureliańskie mury, łac. Aureliana moenia,
ostatnie mury, którymi otoczono Rzym — za panowania ces. Aureliana (III w.),
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego