Najwyższy

Wielki słownik ortograficzny PWN

naj•wyż•szy; -ż•si: najwyższy stopień, ale: Najwyższa Izba Kontroli
Wysoka (miasto) -kiej, -ką; przym.: wysocki
wysoki; -ocy; wyż•szy
Wysokie (miejscowość) -kiego; przym.: wysocki
wyż•szy; wyż•si (skrót: w.)
Towarzystwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzystwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)
Towarzystwo Na•uczycieli Szkół Wyż•szych Towarzystwie Na•uczycieli Szkół Wyż•szych (skrót: TNSW)
Wysokie Mazowiec•kie Wysokiego Mazowiec•kiego, Wysokiem Mazowiec•kiem; przym.: wysokomazowiecki

Słownik języka polskiego PWN

Sąd Najwyższy «naczelny sąd sprawujący nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzecznictwa»
wysoki
1. «taki, w którym odległość między podstawą a wierzchołkiem jest duża; o ludziach: mający duży wzrost»
2. «mający pewną odległość między podstawą a wierzchołkiem»
3. «znajdujący się w dużej odległości w górę w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia»
4. «zajmujący pierwsze lub ważne miejsce w jakiejś hierarchii»
5. «mający dużą wartość, duże znaczenie»
6. «znaczny pod względem natężenia, intensywności»
7. «o głosie, dźwięku: mający dużą częstotliwość drgań»
8. «szlachetny i wzniosły»

• wysoko
chmury wysokie «chmury znajdujące się na wysokości od 7000 do 15000 m»
izba wyższa «w niektórych państwach: jeden z dwu organów parlamentu, zatwierdzający ustawy»
klin wysokiego ciśnienia «strefa wysokiego ciśnienia atmosferycznego znajdująca się między dwoma układami niskiego ciśnienia»
konferencja na najwyższym szczeblu «konferencja, w której uczestniczą głowy państw lub premierzy»
matematyka wyższa «dział matematyki operujący pojęciem granicy»
samogłoska wysoka «samogłoska wymawiana przy znacznym wzniesieniu języka ku sklepieniu jamy ustnej»
siła wyższa «zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec»
stan wyższej konieczności «sytuacja, w której sprawca działa w celu uchylenia bezpośredniego zagrożenia»
start wysoki «pozycja wykroczna, z której rozpoczyna się bieg na średnich lub długich dystansach»
stowarzyszenie wyższej użyteczności «w Polsce do 1989 r.: stowarzyszenie prowadzące szczególnie ważną działalność, mające zagwarantowane aktem prawnym pewne przywileje»
szkoła wyższa «szkoła kształcąca pracowników naukowych oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach»
torfowisko wysokie «torfowisko powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu»
wał wysokiego ciśnienia «obszar wysokiego ciśnienia rozdzielający dwa niże»
wykształcenie wyższe «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w wyższej uczelni»
wysoki połysk «mocne lśnienie powierzchni czegoś, zwłaszcza mebli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Najwyższy czas!”
12.09.2008
Czy tytuł czasopisma Najwyższy czas! jest odmienny? Myli mnie trochę ten wykrzyknik. Dlatego nie bardzo wiem, czy oba człony tytułu pisać wielką literą, czy też tak jak podałam na początku.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Wysoka – w Wysokiej
2.11.2015
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie do odmiany nazwy miejscowości Wysoka. Mamy rodzinny sporek o to, czy powinno się nazwę tę odmieniać: Wysoka, Wysokiej czy Wysoka, Wysoce itp. Ten drugi wzór obowiązuje ponoć pod Częstochową. We Wrocławiu natomiast odmieniamy jak przymiotnik.
Jak jest poprawnie?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
AK
wyższa pomoc
21.02.2011
Dzień dobry,
proszę o pomoc w rozwianiu moich wątpliwości. Czy poprawną formą jest wyrażenie wyższa pomoc w znaczeniu możliwości uzyskania dofinansowania? Jak w zdaniu: „Wyższa pomoc może być uzależniona od dodatkowych warunków”.
Łączę pozdrowienia,
M.

Ciekawostki

Mówimy „Jak spaść, to z wysokiego konia”, mając na myśli to, że warto podejmować ryzyko wtedy, gdy można dużo zyskać.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na tyle wysoki, że może się w nim wyprostować nawet wysoki mężczyzna. Dwa paleniska, dwa otwory dymne, niskie wyjście wyciągnięte na...
  • ... tylko nie krępować się ani wysoką szarżą, którą piastuję, ani wysokim stanowiskiem, które posiadam. Nie chciałbym bowiem mnożyć swoją osobą licznej...
  • ... decentralizacji systemu oświatowego, centralizacji tylko standardów, tak w przypadku szkolnictwa wyższego jestem zwolennikiem opieki resortu na górze.

    Czy jest Pan za...

Encyklopedia PWN

„Najwyższy Czas! Pismo konserwatywno-liberalne”,
społ.-polit. tygodnik publicyst., wyd. od 1990 w Warszawie;
w Polsce sąd adm. powołany na mocy ustawy z 3 VIII 1922, działał do IX 1939;
powołany w Polsce 22 I 1946 w celu osądzenia przestępstw popełnionych przez hitlerowców w czasie agresji na Polskę i podczas jej okupacji;
Chrystusa, Order Najwyższy, wł. Ordine Supremo del Cristo,
najwyższe odznaczenie papieskie;
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, The Supreme Court of the United States,
najwyższy amer. sąd apelacyjny i trybunał konstytucyjny.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!