Nietzscheański

Wielki słownik ortograficzny PWN

Nie•tzsche•ań•ski (czyj?); -scy

Słownik języka polskiego PWN

nietzscheanizm [wym. niczeanizm] «filozofia Nietzschego»
• nietzscheański • nietzscheanista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przymiotnik od nazwiska Marcuse, czyli marcuseański/ Marcuseański
10.10.2018
Dzień dobry,
chciałabym wiedzieć, jak utworzyć przymiotnik od nazwiska Herberta Marcusego.

Załączam wyrazy szacunku
Patrycja Maj-Palicka
przymiotniki od nazwisk
27.05.2011
Szanowni Państwo,
jaka jest zasada tworzenia przymiotników od nazwisk, tzn. kiedy dokładnie używa się końcówki ‑owski, a kiedy ‑ański? Szczególnie interesują mnie przymiotniki pochodzące od nazwisk typu: Derrida (spotkałam się z formami Derridowski i Derridiański), Rilke (Rilkeański?) czy de Saussure (tu jest problem głównie z de – widziałam w różnych tekstach i de Saussure’owski, i Saussure’owski, ale także i Saussuriański).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wszelki czyn, jakiekolwiek twórcze myślenie. Tak więc akceptowana przez Berenta nietzscheańska rewolucja w kulturze podważa to, co można nazwać dogmatycznymi czy...
  • ... to proste odejście ani tym bardziej odejście sankcyjne. Ale także Nietzscheańska śmierć dokonania nie jest adekwatna. Śmierć Jezusa była od samego...
  • ... propagandy nastawionej na modyfikowanie i niszczenie wszystkich realnych tożsamości, wówczas nietzscheański okrzyk protestu wydaje się bliski zawołaniu Chrystusa "przyszedłem rzucić ogień...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego