Niewierz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Niewierz (wieś w pow. brodnickim, szamotulskim) -rza; przym.: niewierski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego