Nowy Testament

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Nowy Testament Nowego Testamen•tu, Nowym Testamen•cie (skróty: NT, N.T.)

Słownik języka polskiego PWN*

Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego