OAS

Wielki słownik ortograficzny PWN*

OAS (= Organisation de l’Armée Secrète – francuska organizacja wojskowa z lat 60. XX w.) ndm
OAS-owiec OAS-ow•ca; OAS-ow•cy, OAS-ow•ców a. oasowiec
OAS-ow•ski; -scy a. oasowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego