Pachelbel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pachel•bel: Johann Pachel•bel, Johan•na Pachel•bela, o Johan•nie Pachel•belu

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego