Piacenza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Piacen•za (miasto) DCMs. -zy, -zę, -zą

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego