Pokój

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pokój (miejscowość w Opolskiem) Pokoju; przym.: pokojski
pokój (przeciwieństwo wojny) -koju: pokój budziszyński, pokój toruński
pokój (pomieszczenie) -koju; -koi a. -kojów

Słownik języka polskiego PWN

pokój I «część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne»
• pokojowy • pokoik • pokoiczek
pokój II
1. «stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny; też: sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny»
2. «układ o zakończeniu działań wojennych między państwami prowadzącymi wojnę»
3. daw. «stan wypływający z braku trosk i kłopotów»

• pokojowy • pokojowo • pokojowość
pokój Boży «w średniowieczu: zakaz prowadzenia działań wojennych od środy wieczór do poniedziałku rano oraz podczas adwentu i Wielkiego Postu»
fajka pokoju «fajka wypalana przez Indian Ameryki Północnej na znak pokoju i przyjaźni»
gołąb, gołąbek pokoju «gołąb lub jego wizerunek będący symbolem pokoju i zgody»
sędzia pokoju «w niektórych państwach: sędzia niezawodowy orzekający samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych lub karnych»
zbrodnie przeciw pokojowi «przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Złoty Pokój
9.01.2002
Właściciel dużego domu nadał nazwy niektórym pokojom. Jak powinno się je pisać: Złoty pokój, Złoty Pokój, złoty pokój czy "Złoty pokój" (pierwszy cudzysłów oczywiście dolny, ale komputer nie chce tego zrobić)?

Będę wdzięczna za pomoc,
Katarzyna Łopaciuk
pokoje
22.12.2010
Zwracam się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie poprawnej formy: pokojów czy pokoi. Jestem nauczycielem matematyki i spotykam się w zadaniach z różną formą. Stawia mnie to w niezręcznej sytuacji wobec uczniów :) Dziękuję z góry za wyjaśnienie. Pozdrawiam
Jarosław Mrozek
P.S. Wesołych Świąt!!!
pokoje z łazienką czy z łazienkami?
27.05.2003
1 - Hotel oferuje pokoje z łazienkami, klimatyzacją i minibarkami.
2 - Hotel oferuje pokoje z łazienką, klimatyzacją i minibarkiem.
Które z powyższych zdań jest właściwsze?

Ciekawostki

Fajka pokoju
Czyli: akt pojednania, zaniechania walki; coś w rodzaju zakopywania topora wojennego. W działaniach pokojowych można upatrywać niemęskiej chęci uniknięcia szlachetnej walki, stąd zapewne sięganie po określenia rodem z dzielnych dziejów odważnych plemion indiańskich.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... matkę...
  ale o Kochaniu mowy nie było
  biegnie natychmiast do
  pokoju babci
  WEŹ MNIE DO SIEBIE OSAMA BIN LADEN
  wskakuje na...
 • ... są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ulicy Jastrzębowskiego 22, pokój 18. Zainteresowani członkowie mogą zwrócić się telefonicznie (tel. 643-46...
 • ... i obciążała wydatnie finanse Królestwa.
  W 1466 r. zawarto więc
  pokój w Toruniu. Na jego mocy Polska odzyskała Pomorze Nadwiślańskie z...

Encyklopedia PWN

prawo stan w stosunkach między państwami polegający na powstrzymywaniu się od użycia siły wobec siebie (okres, kiedy między państwami nie toczy się wojna) i
w. gminna w woj. opolskim (pow. namysłowski), w Borach Stobrawskich;
zakaz starć zbrojnych w określone dni tygodnia, → Treuga Dei.
Kaliasza pokój, pokój Kalliasa,
pokój zawarty w połowie V w. p.n.e. między Atenami a Persją (po ofensywie cypryjskiej Kimona 449 lub już po bitwie nad Eurymedontem 465);
ugoda między katolikami a luteranami, uchwalona 25 IX 1555 przez sejm Rzeszy w Augsburgu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!