Pola

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pola -li, -lę, W. -lu; Pol
Dzikie Pola (Zaporoże) Dzikich Pól
Pola Elizej•skie Pól Elizej•skich
Pola Flegrej•skie Pól Flegrejskich a. Campi Flegrei
pole; pól: pole uprawne, ale: Pole Marsowe, Pole Mokotowskie
Pol: Win•cen•ty Pol, Pola, o Polu
Kosowe Pole Kosowego Pola, Kosowym Polu
Legnic•kie Pole Legnic•kiego Pola
Psie Pole Psiego Pola, Psim Polu
Stare Pole Starego Pola; przym.: staropolski
Pol Pot Pol Pota, Pol Pocie

Słownik języka polskiego PWN

natężenie pola elektrycznego «stosunek siły wywieranej na umieszczony w pewnym punkcie pola elektrycznego ładunek elektryczny do wartości tego ładunku»
natężenie pola magnetycznego «stosunek siły działającej w danym punkcie pola magnetycznego na znajdującą się w tym punkcie masę magnetyczną do wartości tej masy»
Pola Elizejskie mit. gr. «kraina wiecznej szczęśliwości»
pole
1. «obszar ziemi przeznaczony pod uprawę»
2. «teren przeznaczony na coś lub pokryty czymś»
3. «powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą lub w inny sposób»
4. «dziedzina, zakres czyichś działań i zainteresowań»
5. «możliwość, sposobność jakiegoś działania»
6. «część boiska broniona przez zawodnika lub drużynę»
7. fiz. «obszar, w którym każdemu punktowi przyporządkowuje się pewną wartość określonej wielkości»
8. mat. «nieujemna liczba rzeczywista, wyrażająca powierzchnię danej figury»

• pólko, poletko • poletkowy
poli- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: wiele»
martwe pole «część terenu znajdująca się w zasięgu broni, lecz zasłonięta od jej ognia ukształtowaniem terenu»
pole elektromagnetyczne «obszar, w którym na obiekty o właściwościach elektrycznych lub magnetycznych działa określona siła»
pole elektryczne «przestrzeń otaczająca naładowane elektrycznie ciało, w której istnieje siła elektrostatyczna działająca na nieruchomy ładunek elektryczny»
pole grawitacyjne «przestrzeń otaczająca każde ciało materialne, w której działają siły przyciągania»
pole karne «w piłce nożnej: specjalnie wyznaczony fragment boiska, na którym przewinienia popełnione przez drużynę broniącą karane są rzutem karnym»
pole magnetyczne «przestrzeń, w której występuje działanie sił magnetycznych»
pole minowe «zapora z min rozmieszczonych na pewnej przestrzeni na lądzie lub w morzu»
pole naftowe «obszar występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, objęty tą samą strukturą geologiczną»
pole operacyjne «miejsce na ciele pacjenta będące przedmiotem operacji, zabiegu»
pole position [wym. pol poziszyn] «w wyścigach samochodowych lub motocyklowych: pierwsza pozycja startowa»
pole rażenia «miejsce, w którym zdolność oddziaływania amunicji na cel jest największa»
pole widzenia «obszar, który może zobaczyć dana osoba w określonym momencie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nazwy potoczne pola wilanowskie, błonia wilanowskie
31.05.2017
Szanowni Państwo,
bardzo mnie frapuje, jaką pisownię, jeśli chodzi o wielkość liter, powinno się stosować wobec wyrażeń pola wilanowskie i błonia wilanowskie. Nie wiem nawet, do jakiej kategorii nazewniczej się je zalicza: geograficzne, administracyjne?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

-pol-
20.11.2008
Szanowni Państwo,
chciałam się dowiedzieć o pochodzeniu przyrostka pol. Będę wdzięczna za wyczerpującą odpowiedź.
Z poważaniem
Janina Cunnelly
pole Broki
24.10.2005
Jak odmieniać francuskie nazwisko Broca? Szczególnie ważny jest dla mnie dopełniacz. Czy tak jak Zola – a więc Broki, czy nie odmieniać w ogóle? Paul Broca to słynny neurolog francuski. Odkrył obszar kory mózgowej odpowiedzialny za pewien aspekt mowy. W neuroanatomii obszar ten nazywa się jego nazwiskiem. W literaturze polskiej pojawiają się terminy: pole Broki, pole Broci, pole Broca. Który z nich jest właściwy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... technikę oraz szowinizmy lokalne i narodowe. W tym dziele, szczególne pole do działania wyznacza Senghor inteligencji afrykańskiej wielonarodowym uniwersytetom afrykańskim (jak...
  • ... na które również jedna jest tylko, tragiczna odpowiedź - "Poległy na polu chwały". Wśród rakiet płynących w niebo i smutnych dźwięków żałobnego...
  • ... naraz. Wbudowana w pancerny brzuch wyrzutnia umożliwiała "Cyklopowi", dzięki interferencji pól siłowych, unoszenie się nawet kilka metrów ponad gruntem, nie był...

Encyklopedia PWN

fiz. pola będące uogólnieniem potencjału pola elektromagnetycznego;
jedna z przybliżonych teorii opisujących budowę związków koordynacyjnych;
jedna z przybliżonych teorii opisujących budowę związków koordynacyjnych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego