Poppea Sabina

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pop•pea Sabina Pop•pei Sabinie, Pop•peę Sabinę

Encyklopedia PWN

Poppea Sabina, Poppaea Sabina, ur. ok. 30 r., zm. 65 r. n.e.,
druga żona (od 62 r.) Nerona, słynna z urody;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego