Poraj

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Poraj (miejscowość w Częstochowskiem; herb) -ja
pora (czas, okres) -rze, -rę; pór

Słownik języka polskiego PWN*

pora
1. «okres, w którym coś się dzieje lub jest wykonywane; też: czas trwania czegoś»
2. «czas odpowiedni na coś»
porać się daw. «z trudem dawać sobie radę z czymś»
pora deszczowa «w strefie międzyzwrotnikowej: pora roku, w której pada deszcz»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego