Q

Wielki słownik ortograficzny PWN

Q (= quality)
q (= kwintal)
q.e.d. (= quod erat demonstrandum)
q.l. (= quantum libet)
q.p. (= quantum placet)
q.s. (= quantum satis; quantum sufficit)
q.v. (= quantum vis; quod vide)
S.P.Q.R. (= Senatus Populusque Romanus)
s.q. (= status quo)

Słownik języka polskiego PWN

Q [wym. ku.] «międzynarodowy symbol oznaczający najwyższą jakość towarów i usług»
q I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę q, w języku polskim występująca w wyrazach obcego pochodzenia»
2. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: osiemnasty»
q II «symbol jednostki masy kwintal»
q.v. «quod vide»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

q

Porady językowe

Q, V, X
21.02.2010
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie problemu liter Q, V i X w języku polskim. Czy wchodzą one w skład polskiego alfabetu czy nie? Mamy wiele wyrazów zapozyczonych, w których występują. Czy więc informacje, które można odnależć w Internecie na temat ich wykreślenia, są prawdziwe?
Dzięuję
niesubordynowany korespondent
22.02.2013
Dzień dobry!
Chciałbym zadać dwa/trzy pytania (proszę wybaczyć niesubordynację).
1. Czy media poprawnie nazywają zrzeczenie się kardynała Ratzingera papiestwa abdykacją? Czy powinniśmy mówić na przykład o renuncjacji?
2. Czy nie ma sprzeczności w uznawaniu przez słowniki j. polskiego wyrazów typu: quality, venta, exodus przy jednoczesnym wykluczeniu przez RJP liter: v, q, x z polskiego alfabetu? Czy powinniśmy dążyć do spolszczania wyrazów, tj. diesel, weekend?
Pozdrawiam
Michał
Dwuliterowe inicjały imion
5.09.2017
Jak należy skracać imiona obce rozpoczynające się na „Th“? Czy „Th“ należy koniecznie traktować jak dwuznak „Ch“? Korektor mojej monografii poprawia skrót imienia Theodore z „T.“ na „Th.“, jednak pozostawia zastosowany przeze mnie skrót imienia Thomas („T.“). Czy zatem należy zapisywać: amerykański prezydent Th. Roosevelt (imię Theodore), ale amerykański wynalazca T. Edison (imię Thomas)?
Wydaje mi się to wbrew logice i według mojej opinii pisownia powinna zostać ujednolicona. W jaki sposób?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... użyteczność przy założeniu, że prawdziwe jest zdanie A , wynosi: .s q, gdzie q = P(x ­ W/ A).
  Problem racjonalności zawodnego schematu...
 • ... Q 10 W osłabieniu wydolności fizycznej spowodowanej niedoborem endogennego koenzymu Q 10
  Q 10 Pomocniczo w paradontozie
  Envit Q 10 30...
 • ... chemiczny w jednej saszetce:
  Diosmektyt 3.000 g
  Substancje pomocnicze
  q.s.
  DZIAŁANIE:
  Z uwagi na strukturę warstwową i wysoką lepkość...

Encyklopedia PWN

oznaczenie jednostki masy, → kwintal.
litera alfabetu łac., pochodząca, poprzez zachodniogr. κ (kappa), od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery qô;
Q
[ang. quality ‘jakość’],
międzynar. symbol najwyższej jakości.
Q-metr, miernik dobroci,
metrol. przyrząd elektroniczny do pomiaru dobroci układu cewek indukcyjnych, tj. stosunku reaktancji indukcyjnej cewki ωL do tzw. szeregowej rezystancji strat cewki Rs (dobroć Q = ωL/Rs);
źródło Q
[od niem. Quelle ‘źródło’],
zw. też Logienquelle, Spruchquelle, ang. Sayings Source, Q-Source,
nazwa hipotetycznego zbioru logiów (wypowiedzi; logion) Jezusa, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego