Racława

Wielki słownik ortograficzny PWN

Racława -ławie, -ławę, W. -ławo; -ław
Racław (imię) -wie; -wowie, -wów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego