Racławice

Wielki słownik ortograficzny PWN

Racławice -ic: bitwa pod Racławicami (wydarzenie historyczne), ale: Bitwa pod Racławicami (tytuł obrazu); przym.: racławicki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pragne Boga. Pij maluśka to kwaśne mleko nasze prosto spod Racławic, ten nasz barszczyk pełen ułanów spod Samosierry, tyle że przepuszczonych...
  • ... 1794 Kosynierzy, pod wodzą Tadeusza Kościuszki stoczyli zwycięską bitwę pod Racławicami, pokonując wojska rosyjskie dowodzone przez generała Tomasowa.
    1.04.1889...
  • ... jest to sztuka niewiarygodna. W porównaniu z nią "Kościuszko pod, Racławicami" i "Obrona Częstochowy", rozmaite "bomby" z warszawskich teatrów ogródkowych w...

Encyklopedia PWN

w. w woj. podkarpackim (pow. niżański, gmina Nisko), nad Sanem;
w. gminna w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, we wschodniej części Wyżyny Miechowskiej, nad Racławką (dorzecze Wisły);
w. w woj. małopol. (pow. krak., gmina Jerzmanowice-Przeginia), nad Racławką (lewy dopływ Rudawy);
konspiracyjna organizacja ruchu lud., utworzona XI 1939 w wyniku przekształcenia Rewolucyjnego Związku Wolności, będącego kontynuacją Centralnego Związku Młodej Wsi „Siew”;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.