Raperswil

Wielki słownik ortograficzny PWN

Rapers•wil -lu a. Rapperswil

Porady językowe

Plater, Broel-Plater, Plater-Zyberk
14.05.2020
Proszę o informację, czy i jak odmieniać męskie formy nazwisk: Plater, Plater-Zyberk, Broel-Plater.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... korespondent prasy warszawskiej ks. Baraniecki) do Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu, gdzie zdecydowano się otworzyć zamkniętą (jednak) urnę.
    Serce Kościuszki było...
  • ... wysiłki podejmowano na emigracji - w Paryżu (zał. 1838), w szwajcarskim Raperswilu (zał. 1867).
    W 1807 z inicjatywy najświatlejszych Polaków - Samuela Dicksteina...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego