Rasław

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ra•sław -wie; -wowie, -wów
Ra•sława -ławie, -ławę, W. -ławo; -ław
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego