Rea

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Rea (mit. gr.) Rei, Reę
Rea: Chris Rea, Chrisa Rei (a. Rea), z Chrisem Reą (a. Rea), o Chrisie Rei (a. Rea)

Słownik języka polskiego PWN*

Rea mit. gr. «tytanida, córka Uranosa i Gai, matka bogów olimpijskich»
reo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z prądem, przepływem, strumieniem»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego