Rzewnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Rzewnie (miejscowość) -nia; przym.: rzewniański
rzew•nie (od: rzewny); -ej
rzewnia (bot.) -ni, -nię; -ni

Słownik języka polskiego PWN*

rzewny, rzewliwy «pełen żalu, smutku, tęsknoty»
• rzewnie, rzewliwie • rzewność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego