SMS

Wielki słownik ortograficzny PWN*

SMS (= Short Message Service – usługa) SMS-u, B.= M., SMS-ie
SMS (= Short Message Service – wiadomość) SMS-a, B.= M. a. D., SMS-ie; SMS-y, SMS-ów a. esemes
SMS-ować SMS-uję, SMS-ują a. esemesować

Słownik języka polskiego PWN*

SMS
1. «krótka wiadomość tekstowa wysyłana lub odbierana przez telefon komórkowy»
2. «usługa umożliwiająca wysyłanie i odbiór takiej wiadomości»

• SMS-owy
SMS-ować «przesyłać wiadomości tekstowe za pomocą telefonów komórkowych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego