Salwador

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Salwador (państwo) -ru, -rze; przym.: salwadorski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego