Samarkanda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Samar•kan•da -n•dzie, -n•dę; przym.: samarkandzki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego