Stary Kontynent

Wielki słownik ortograficzny PWN

Stary Kon•tynent (= Europa) Starego Kon•tynen•tu, Starym Kon•tynen•cie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego