Tirhaka

Wielki słownik ortograficzny PWN

Tir•haka -hace, -hakę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego