Towarzystwo Lekarskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Lekar•skie Towarzystwie Lekar•skim (skrót: TL)
Towarzystwo Lekar•skie War•szaw•skie Towarzystwie Lekar•skim War•szaw•skim (skrót: TLW)
Towarzystwo Lekar•skie Wileń•skie Towarzystwie Lekar•skim Wileń•skim (skrót: TLW)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego