Towarzystwo Przyjaciół Książki

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Przyjaciół Książ•ki Towarzystwie Przyjaciół Książ•ki (skrót: TPK)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Towarzystwa. O TMK wygłaszała odczyty nie tylko w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Książki czy w Bibliotece Jagiellońskiej, ale także wyjeżdżała na zaproszenia oddziałów...
  • ... społeczeństwo. Znowu będzie problem lokalu dla autora "Starej baśni".
    Wielkopolskie
    Towarzystwo Przyjaciół Książki liczy ponad 70 członków. Konkursy introligatorskie trwają od 3 lat...
  • ... odczyty, organizując wystawy, współredagując Silva Rerum. Po reorganizacji TMK na Towarzystwo Przyjaciół Książki Helena Lipska nadal brała czynny udział w pracach Towarzystwa, służąc...

Encyklopedia PWN

ogólnopol. organizacja bibliofilska, działająca 1957–2002, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego