Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (skrót: TZSP)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... by którekolwiek z powstających, i już w nazwie trącących myszką, Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych kiedykolwiek zechciało taką dokumentację kupić. Ale cóż, los awangardy nigdy...
 • ... początek resort chce zachęcić i pomóc w stworzeniu społecznych Regionalnych Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych. A kiedy już powstaną, mają kolekcjonować dzieła sztuki. Za co...
 • ... Ten
  początkujący artystycznie
  na gruncie warszawskim artysta wystawił w warszawskim
  Towarzystwie Zachęty
  Sztuk Pięknych
  interesujący "Portret Prałata K.", czyli prałata Kowalewskiego
  z Płocka. Obraz...

Encyklopedia PWN

organizacja skupiająca miłośników sztuki i artystów pol., działająca 1860–1939 w Warszawie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego