Uniwersytet Powszechny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Uniwer•sytet Po•wszech•ny Uniwer•sytetu Po•wszech•nego, Uniwer•sytecie Po•wszech•nym (skrót: UP)

Słownik języka polskiego PWN

uniwersytet powszechny «instytucja oświatowa popularyzująca wiedzę w społeczeństwie poprzez nauczanie, organizowanie samokształcenia itp.»

Porady językowe

spisy powszechne i banki danych
18.07.2003
Proszę o odpowiedź na pytanie, jakimi literami piszemy następujące rodzaje danych statystycznych:
1a. Narodowy Spis Powszechny 1988,
1b. ostatni narodowy spis powszechny,
2. Kartoteka podmiotów gospodarczych,
3. Bank Danych Lokalnych.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Formy adresatywne
25.10.2018
Dzień dobry,
bardzo zależy mi na wyjaśnieniu sporu dotyczącego stosowania wyrażenia Wasza Magnificencja i Jego Magnificencja w liście wysokiego urzędnika państwowego na inaugurację roku akademickiego. List odczytany jest na uroczystości inauguracji.
Przytaczam sporny fragment:

Wasza Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Szanowna Społeczności Akademicka,
dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W dniu, w którym uroczyście rozpoczynacie Państwo kolejny etap działalności Uczelni, pragnę przekazać Jego Magnificencji, Wysokiemu Senatowi, kadrze naukowo-dydaktycznej i wszystkim, którzy współtworzą społeczność akademicką, wyrazy szacunku i zapewnienia o mojej pamięci.

Wątpliwość dotyczy wyróżnionych wyrazów. Według mnie zaimek Jego stosujemy tylko wtedy, gdy mówimy o rektorze podczas jego nieobecności, natomiast w sytuacji, w której odczytywany jest ten list, gdy na sali siedzi rektor, w tekście listu także powinno być pragnę przekazać Waszej Magnificencji...

Czy się mylę? Czy możliwa jest taka interpretacja, że w tytule zwracamy się do poszczególnych osób i grup, a w tekście mówimy o nich w trzeciej osobie?
Dodam jeszcze, że w dalszej części listu stosujemy zwrot Szanowni Państwo, życzę...
I jeszcze jedno pytanie: wiem, że powinno się zwracać Magnificencjo lub Panie Rektorze.
Czy zwrot w liście Magnificencjo Panie Rektorze lub Magnificencjo Księże Rektorze jest błędem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Czytelniczka
komunista i komunikant
16.07.2009
Witam,
czy dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej to komunista?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dzieci Kuronia", czyli przedstawiciele założonego przez Kuronia i jego żonę Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach na Podlasiu, uczniowie liceum przy Bednarskiej, członkowie Stowarzyszenia...

Encyklopedia PWN

instytucja oświat., której celem jest popularyzacja wiedzy przez systematyczne nauczanie w zespołach (wykłady ujęte w cykle i luźne odczyty), organizowanie samokształcenia i czytelnictwa, a także rozwijanie aktywności kult. wśród szerokich kręgów społeczeństwa. U.p. kształtowały się pod koniec XIX w. w Europie, m.in. we Francji (l`université populaire) i Niemczech (Volkshochschule);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego