Vargas Llosa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Var•gas Llosa: Mario Var•gas Llosa, Maria Var•gasa Llosy, o Mariu Var•gasie Llosie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego