ViS

Wielki słownik ortograficzny PWN

vis (pistolet) -sa, -sie; -sy, -sów
quan•tum vis (skrót: q.v.)
Visa (marka i firma) -sie, -sę: karta płatnicza Visa

Słownik języka polskiego PWN

ViS, vis zob. wis.
wis, ViS, vis «pistolet samopowtarzalny polskiej konstrukcji, używany w latach trzydziestych i w czasie okupacji hitlerowskiej»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
vis attractiva [wym. wis attraktiwa] «siła przyciągająca»
vis comica [wym. wis komika] «zdolność pobudzania innych do śmiechu»
vis maior [wym. wis major] «siła wyższa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

vis

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dwudziestych, Kamieński był profesorem poznańskiego Konserwatorium, zaś mieszkał vis-a-vis naszego domu przy ulicy Grottgera, na poznańskim Łazarzu i pamiętam...
  • ... 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku posiadacze karty Visa z osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN) mogą pobrać gotówkę z bankomatu...
  • ... w ciężar konta osobistego,
    8) "karta"- międzynarodowa karta płatniczo-bankomatowa
    VISA Electron umożliwiająca wypłatę gotówki oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w elektronicznych...

Encyklopedia PWN

wyspa chorwacka na M. Adriatyckim, w środkowej Dalmacji;
vis,
ang.
visible
skrót stosowany na oznaczenie zakresu widzialnego widma promieniowania elektromagnetycznego (światło).
pistolet (wzór 1935) konstrukcji P. Wilniewczyca i J. Skrzypińskiego;
vis-à-vis
[wizawị; fr.],
pojazd zaprzęgowy, w którym siedziska znajdowały się naprzeciw siebie:
vis comica
[łac., ‘siła komiczna’],
właściwa niektórym ludziom, zwłaszcza aktorom, zdolność pobudzania innych do śmiechu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego