Walce

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wal•ce (miejscowość w Opolskiem) -ców; przym.: walecki
Walc: Jan Walc, Wal•ca, o Wal•cu
walc (taniec) -l•ca; -l•ce, -l•ców
walec -l•ca; -l•ce, -l•ców
wal•ka -l•ce, -l•kę; walk
cake-walk -l•ku, -l•kiem
lam•beth-walk lam•beth-wal•ka, lam•beth-wal•kiem; lam•beth-wal•ki, lam•beth-wal•ków

Słownik języka polskiego PWN

walc
1. «taniec towarzyski w takcie 3/4, w tempie umiarkowanie szybkim; też: muzyka do tego tańca lub utwór muzyczny oparty na jego rytmie»

• walcowy • walczyk
walec
1. «bryła geometryczna powstała przez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków»
2. «maszyna z ciężkimi wałami służąca do ubijania i wyrównywania gruntu»
3. «element maszyn roboczych ugniatający coś»

• walcowy
walka
1. «starcie uzbrojonych grup, oddziałów, zorganizowane działanie sił zbrojnych w celu pokonania przeciwnika»
2. «zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów w sporcie; też: konkretna rozgrywka, mecz»
3. «działanie mające na celu usunięcie czegoś»
4. «zmaganie się ze stanem swojego ciała, ducha lub umysłu»
5. «działanie mające na celu zdobycie, odzyskanie kogoś lub czegoś»
6. «ścieranie się sprzecznych interesów, poglądów»
cake-walk [wym. kejkok] «taniec modny w Europie na początku XX w.; też: muzyka do tego tańca»
lambeth-walk [wym. lambetok] «żywy taniec towarzyski; też: muzyka do tego tańca»
walc angielski «odmiana walca o powolniejszym tempie»
walka o byt «w Darwinowskiej teorii ewolucji: współzawodnictwo o warunki bytowe między osobnikami danej populacji lub między populacjami różnych gatunków»
walki byków «widowisko, w którym matador i toreadorzy walczą z bykami na arenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

walka 5-rundowa
1.01.2013
Szanowna Poradnio,
chciałbym zapytać o pisownię słów odnoszących się do dystansu, w jakim odbywają się różnego typu walki, np. bokserskie. Czy zapis 5-rundowa jest poprawny?
Z wyrazami szacunku,
Dominik Durniat
Wydział do Walki z Przestępczością
21.04.2012
Szanowni Państwo,
interesuje mnie pisownia oficjalnych nazw wydziałów, jak Wydział do walki z Przestępczością (określonej komendy). Czy wyraz walka należy zapisywać wielką literą, czy też podobnie jak w przypadku do spraw małą?
Nazwy dalekowschodnich sztuk walki
27.03.2019
Dzień dobry,
moje zapytanie dotyczy pisowni nazw dalekowschodnich sztuk walki; słowniki podają kilka wariantów (bez spójnej zasady), a w użyciu jest jeszcze więcej odmian (chodzi głównie o spolszczenia, ale również o użycie spacji lub dywizu). W szczególności interesują mnie następujące nazwy (podaję warianty, które według mnie są optymalne; wypisywanie wariantów będących w użyciu zajęłoby zbyt wiele miejsca i czasu): dżudo, dżudżitsu, taekwondo, karatedo, karatedo, kyokushinkaikan, kikboksing, kendżitsu

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wystarczy mieć zdrowych przodków, nie palić papierosów i ograniczyć stresy. Walka o zdrowe serce zaczyna się w kuchni. Ale często się...
  • ... o dzieciństwo, o cokolwiek, co nie wiązało się z partyzantką, walką, sprawą, a Massud chował się pod niewidzialną, lecz świetnie wyczuwalną...
  • ... coś ładnego i kuszącego. Jak w naszych dziewczynach w czasach walki z komuną. Gdy zaperzały się na kolaborantów. Jeśli pani Gdowska...

Encyklopedia PWN

czasopismo konspiracyjne o charakterze informacyjno-polit.,
walc
[niem.],
towarzyski taniec wirowy, pochodzenia niemieckiego, w metrum 3/4, z akcentem na mocnej części taktu, w tempie dość żywym;
walec
[niem.],
walec kołowy prosty,
mat. bryła obrotowa ograniczona powierzchnią cylindryczną o kierownicy będącej okręgiem i 2 prostopadłymi do tej powierzchni płaszczyznami, zwanymi płaszczyznami podstaw walca;
dwutygodnik konspiracyjny;
biol. zachowania będące przejawami agonistycznego zachowania zwierząt, gdy u obu partnerów dochodzi do agresji, tzn. gdy popęd wściekłości dominuje nad strachem.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!