Warta Bolesławiecka

Wielki słownik ortograficzny PWN

Warta Bole•sławiecka War•cie Bole•sławieckiej, Wartę Bole•sławiecką; przym.: warecki a. warciański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego