Wiadomości

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wiadomości (tytuł programu telew.) -ści
wiadomość -ści; -ści

Słownik języka polskiego PWN

wiadomości
1. «zasób wiedzy w jakiejś dziedzinie»
2. «audycja radiowa lub telewizyjna, w czasie której przekazywane są aktualne informacje z kraju i ze świata»
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
wiadomość «nowa informacja o czymś»
• wiadomostka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego