Wielkie Góry Wododziałowe

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wiel•kie Góry Wodo•działowe Wiel•kich Gór Wodo•działowych, Wiel•kich Górach Wodo•działowych

Encyklopedia PWN

Wielkie Góry Wododziałowe, Great Dividing Range, Eastern Highlands, Great Divide,
góry we wschodniej Australii i na Tasmanii;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego