Wielkie Księstwo Litewskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wiel•kie Księstwo Litew•skie Wiel•kiego Księstwa Litew•skiego, Wiel•kim Księstwie Litew•skim (skróty: W.Ks.Lit., WXL, WXLit)

Porady językowe

waad
13.09.2012
Jak powinno się pisać słowo waad (sejm) – wielką czy małą literą, także z przymiotnikiem, np. waad litewski czy Waad Litewski, analogicznie jak Waad Czterech Ziem?
Dziękuję i pozdrawiam
Rzeczpospolita Obojga Narodów
6.10.2016
Skoro Rzeczpospolita Obojga Narodów była oficjalną nazwą dualistycznego państwa polsko-litewskiego, to czy mówiąc o okresie 1569–1795, popełnia się błąd, nazywając ten kraj Polską? Wydaje mi się, że tak, bo to tak samo, jakby Litwini nazwali ten kraj Litwą? Jak w skrócie nazwać to państwo? Polska-Litwa (tak jak po niemiecku Polen-Litauen)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się nawet językiem urzędowym w państwie.

  Przyczyny unii polsko-litewskiej.
  Wielkie Księstwo Litewskie pozostawało ostatnim w Europie Środkowo-Wschodniej państwem, które uchodziło za...
 • ... długi czas uważano konflikty z Moskwą za "lokalne wojny" mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, które z nią graniczyło. Aby uspokoić sumienie, odpowiedzialność za całość...
 • ... także innych możnowładców tworzących jego radę przyboczną.

  Kniaziowie stanowili w
  Wielkim Księstwie Litewskim najwyższą warstwę społeczną. Cieszyli się przywilejami niedostępnymi innym grupom ludności...

Encyklopedia PWN

nazwa Litwy od 1. połowy XIII w., 1569–1795 połączonej unią polsko-litewską z Koroną Królestwa Polskiego w Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Polska — Historia).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego