Wielkie Księstwo Poznańskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wiel•kie Księstwo Po•znań•skie Wiel•kiego Księstwa Po•znań•skiego, Wiel•kim Księstwie Po•znań•skim

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się do spraw niemieckich, upominała się zaś o prawa narodowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego, odwołując się do starych postanowień z 1815 r., nie dbała...
  • ... i wydawcy. Wcześnie dostrzegł niebezpieczeństwa, jakie groziły polskiej kulturze w Wielkim Księstwie Poznańskim. Gorączkowe prace wokół budowy biblioteki publicznej otaczał tajemnicą z powodów...
  • ... polskiej szlachcie (1846 r.) oraz na Dolnym Śląsku i w Wielkim Księstwie Poznańskim, gdzie umacniał poczucie polskości tamtejszej ludności.

    Ignacy Łukasiewicz - (1822-1882...

Encyklopedia PWN

Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, niem. Provinziallandtag des Grosse Herzoghtum von Posen,
stanowy organ przedstawicielski samorządu prowincji, utworzony 1824, z siedzibą w Poznaniu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!