Wincenty à Paulo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Win•cen•ty a Paulo Win•cen•tego a Paulo, o Win•cen•tym a Paulo: Święty a. św. Wincenty a Paulo

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... chwili załamania jej mama postanowiła wstąpić do Zakonu Sióstr św. Wincentego a Paulo, czyli Szarytek, ale przypomniała sobie, że nigdy jej nie ochrzczono...
  • ... W 1822 r. ufundowała domy klasztorne dla zakonnic Zgromadzenia Św. Wincentego `a Paulo w Wysocku, następnie klasztor Sióstr Miłosierdzia w Moszczanach (przeniesiony w...
  • ... Reja.
    Noclegi zarezerwowano w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek św.
    Wincentego a' Paulo pod samą Jasną Górą, przy ul. św. Barbary.
    Przewodnicy tatrzańscy...

Encyklopedia PWN

Wincenty à Paulo, Wincenty de Paul, święty, ur. ok. 1580, Pouy (Gaskonia), zm. 27 IX 1660, Paryż,
fr. ksiądz, opiekun chorych i biednych; 1729 beatyfikowany, 1737 kanonizowany;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego