Zadniestrze

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Za•dniestrze -rza; przym.: zadniestrzański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego