Zamachowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Zamachow•ski: Zbi•gniew Zamachow•ski, Zamachow•skiego, o Zamachow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego