Zator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zator (miasto) -ru, -rze; przym.: zatorski
zator -ru, -rze; -rów
Zatory (miejscowość) -rów; przym.: zatorski

Słownik języka polskiego PWN*

zator
1. «nagromadzenie czegoś w jednym miejscu przeszkadzające w ruchu lub przepływie wody»
2. «nagromadzenie się jakichś spraw lub zajęć utrudniające normalne funkcjonowanie lub przebieg czegoś»
3. «zamknięcie naczynia krwionośnego przez zakrzep, fragment tkanki itp. prowadzące do zawału»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego