Ziemba

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ziem•ba: Stefan Ziem•ba, Ziem•bie, Ziem•bę

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wiele lat w Polsce obowiązywała - jak zauważyła
  prof. Halina Świda-
  Ziemba - moda na przegrane, smutne, pełne dramatów
  życie. Status outsidera miał...
 • ... się zameldować u starego - powiedział podporucznik Kowalik.
  - My? - zdziwił się
  Ziemba. - Razem?
  - Tak.
  - W jakiej sprawie?
  - Pieczarki...
  - Zasypałeś nas - wycedził przez...
 • ... do domu. Miasto spało, tylko w oknie pokoju Stryjka i Ziemby świeciło się, a przez drzwi dobiegał gwar rozmów. Gdy Roman...

Encyklopedia PWN

Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
Świda-Ziemba Hanna, ur. 19 IX 1930, Wilno, zm. 11 I 2012, Warszawa,
socjolog;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego