Znak

Wielki słownik ortograficzny PWN

Znak (wydawnictwo) -ku
znak -ku, -kiem; -ków
we znaki (dać się)

Słownik języka polskiego PWN

znak
1. «kształt, któremu przypisuje się określone znaczenie»
2. «dźwięk, spojrzenie, gest itp. służący do przekazania informacji»
3. «dowód, oznaka czegoś»
4. «fakt interpretowany jako zapowiedź czegoś»
5. «ślad pozostawiony przez coś»
6. daw. «herb lub chorągiew z herbem»

• znakowy
znak diakrytyczny «znak graficzny, np. przecinek, ogonek lub kropka, dostawiany do litery i niosący informację o sposobie wymawiania głoski oznaczonej tą literą»
znak dodatni
1. «znak graficzny (+) oznaczający liczbę dodatnią»
2. «znak graficzny (+) oznaczający dodatni ładunek elektryczny lub dodatnią wartość ładunku»
znak dodawania «znak graficzny (+) oznaczający dodawanie»
znak dzielenia «znak graficzny (:) lub (/) oznaczający dzielenie»
znak firmowy, fabryczny «znak umieszczany na wyrobach danej firmy określający ich producenta»
znak jakości «znaki (Q) lub (1), którymi opatrywane są towary bardzo dobrej jakości»
znak krzyża «w chrześcijaństwie: gest kreślenia krzyża na sobie lub na kimś albo nad kimś lub czymś»
znak mniejszości «znak graficzny (<) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są mniejsze od liczby lub wyrażenia następujących po nim»
znak mnożenia «znak graficzny (·) lub (×) oznaczający mnożenie»
znak ochronny «znak graficzny potwierdzający prawa firmy do danego towaru lub znaku firmowego»
znak odejmowania «znak graficzny (-) oznaczający odejmowanie»
znak rozpoznawczy «znak liczbowy malowany na końcach drogi startowej samolotu»
znak równości «znak graficzny (=) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są równe następującej po nim liczbie lub wyrażeniu»
znak stenograficzny «umowny znak stosowany w stenografii»
znak ujemny
1. «znak graficzny (-) oznaczający liczbę ujemną»
2. «znak graficzny (-) oznaczający ujemny ładunek elektryczny lub ujemną wartość ładunku»
znak większości «znak graficzny (>) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są większe od liczby lub wyrażenia następujących po nim»
znak wodny «półprzezroczysty rysunek lub napis na papierze widoczny przy oglądaniu pod śwatło»
znak zapytania «znak graficzny (?) umieszczany na końcu zdania pytającego»
typograficzne znaki drukarskie «czcionki dające w druku odbitki znaków pisarskich; też: materiał zecerski niedający odbitki w druku»
znaki astronomiczne «stosowane w astronomii umowne oznaczenie planet, faz Księżyca, gwiazdozbiorów itp.»
znaki chromatyczne «znaki notacji muzycznej»
znaki drogowe «tablice stawiane przy drogach zawierających informacje, ostrzeżenia, zakazy i nakazy dla użytkowników dróg»
znaki interpunkcyjne, przestankowe «znaki graficzne wskazujące w tekście granice zdań lub części zdań»
znaki korektorskie «znaki, którymi korektor oznacza na marginesie tekstu błędy w druku»
znaki matematyczne «znaki służące do zapisywania pojęć i zależności rozpatrywanych w matematyce i naukach pokrewnych»
znaki nawigacyjne «znaki umowne ułatwiające nawigację»
znaki zodiaku «symbole oznaczające części zodiaku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Znak ±
28.11.2019
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie do prawidłowego zapisu znaku plus-minus (±) z wartością liczbową. Czy należy między nimi wstawić spację? Przykład: ± 3°C. Wedle mojej interpretacji należy wstawić spację, gdy chodzi o wskazanie precyzji przybliżenia, natomiast w przypadku wskazania, że dana wartość może być dodatnia lub ujemna, zapis powinien być bez spacji. Dziękuję z góry za pomoc.
Katarzyna
znak
3.10.2008
Jakie jest pochodzenie słowa znak?
Znak towarowy – zastrzeżony czy zarejestrowany?
30.04.2020
Która forma jest poprawna lub bardziej poprawna: zastrzeżony znak towarowy czy zarejestrowany znak towarowy? To drugie pochodzi zapewne z angielskiego registered trademark, gdzie registered to zarejestrowany. Z drugiej strony mówimy i piszemy wszystkie prawa zastrzeżone” (po angielsku all rights reserved), a nie zarejestrowane. A jak będzie ze znakiem towarowym?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... chyba nie ma, bom nigdy nie słyszał o żadnej kuzynce.
  -
  Znak może być zarówno werbalny, jak i niewerbalny.

  Mąż tamtej Wrońskiej...
 • ... z ust chłopaka, z którym umówiłaś się na obiad, to znak, że twój towarzysz szuka prawdziwej miłości, a nie jednorazowej przyjemności...
 • ... Windows, Windows Nr, Windows 2000 i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

  UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowy The...

Encyklopedia PWN

środowisko świeckich działaczy katol., skupione od 1945 wokół „Tygodnika Powszechnego” i mies. „Znak”, niezależne od wpływów partii komunist.;
teol.:
konspiracyjne chrześc.-nar. ugrupowanie polit., utworzone XII 1939;
log. wszelki przedmiot, właściwość, wydarzenie funkcjonujące w procesie porozumiewania się ludzi (w ramach określonego języka), w którym służy do przekazywania pewnych treści (znaczeń) dotyczących rzeczywistości zewn. bądź wewn., przeżyć emocjonalnych, estetycznych, wolicjonalnych itp.
Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”,
wydawnictwo zał. 1959 w Krakowie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!