Związek Sowiecki

Porady językowe

Sowiecki a radziecki
14.06.2018
Szanowni Państwo,
czy wiadomo, kiedy zaczęto używać staropolskiego słowa radziecki w znaczeniu rosyjskiego sowietskij zamiast kalki sowiecki? Jeśli się nie mylę, przed wojną nawet polscy komuniści mówili wyłącznie Sowiety i sowiecki.

Z poważaniem,
Łukasz
sowiecki czy radziecki?
8.04.2003
Czy prawidłowe językowo jest sformułowanie Związek Sowiecki? Mnie kiedyś uczono, że nie wolno mieszać różnych języków w sformułowaniach tego typu, a przecież słowo sowiecki nie jest słowem polskim.
Z poważaniem
Michał Majewski
Sowiecki czy radziecki – raz jeszcze
26.06.2018
Jeszcze w sprawie Sowietów. W Wikipedii (wiem, że źródło nie zawsze wiarygodne) przeczytałem, że określenie radziecki zostało zaproponowane przez sowietologa Wiktora Sukiennickiego w roku 1934, ale przyjęła się dopiero, gdy kilka lat po wojnie praktykę tę narzuciły władze komunistyczne. Być może dałoby się tę informację zweryfikować w źródłach.

Łukasz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... siła, i tak daleko sięga również jego idea". Stosunek do Związku Sowieckiego był u narodowych rewolucjonistów nacechowany nieufnością i przewidywali oni, że...
  • ... żyje na tym samym poziomie materialnym co klasa średnia w Związku Sowieckim.
    Statystyka prywatnych samochodów - w świecie współczesnym przybliżony wskaźnik dostępności dóbr...
  • ... Ta polityka; odgrywająca tak wielką rolę w kampanii kolektywizacji w Związku Sowieckim, Europie Wschodniej, a zwłaszcza w Chinach w czasie walki z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego