a priori

Wielki słownik ortograficzny PWN

a priori; przym.: aprioryczny

Słownik języka polskiego PWN

a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»

Porady językowe

Co obce, to kursywą?
13.10.2005
Szanowny Panie Profesorze Językoznawco Udzielający Porad!
Chciałabym się dowiedzieć, czy obce słowa i wyrażenia takie, jak np.: ego, a priori, credo, consensus, brewe, par excellence, motu proprio, notabene, ad hoc, happy end, pro life, sic, de facto, college, zadomowiły się na tyle w polszczyźnie, że nie trzeba już ich wyróżniać w tekście kursywą? Czy może niektóre z nich?
Z poważaniem
Aleksandra Kowal
fleksja w słownikach ortograficznych
22.02.2005
Witam!
Jeżeli słowniki ortograficzne dla pewnych rzeczowników rodzaju męskiego, np. etyl, nie podają żadnych objaśnień fleksji dla dopełniacza liczby mnogiej (etyli czy etylów), to oznacza to, że obie formy są a priori prawidłowe? Dodam jeszcze, że takich sytuacji jest o wiele więcej w słownikach ortograficznych.
Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
sztuka przez duże S
3.06.2010
Panie Profesorze!
W Poradni, odpowiadając na pytanie, użył Pan wyrażenia: sztuka przez duże S (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1147). Czy wyrażanie przez duże S jest poprawne? Czy należy do potocznych? Czy pasowałoby np. do komentarza biblijnego?
Z poważaniem
Aleksandra Kowal

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... do wirtualnej kobiety
  będziemy dopingować
  albo antybiotyku dożylnie
  mam przesrane
  a priori
  mówisz o mnie ?
  damy jej w łeb
  mam pistolet po...
 • ... być przygotowanym na to, że uzasadnienie wnioskowań nie zakładających rozkładu a priori będzie znacznie słabsze niż takich, które to założenie czynią. Wspomniane...
 • ... Tak, jak nie o każdym temacie należy wygłaszać zdanie wyrobione a priori przed domniemane podobieństwo. Śmiem twierdzić, że redaktor Ogórek wywiózł ze...

Encyklopedia PWN

a priori
[łac., ‘z góry’, ‘uprzedzając fakty’],
filoz. wcześniejszy, przed faktem, przed poznaniem faktu.
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wykonaniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego