a więc

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

A więc...
7.01.2007
Dzień dobry.
Wiele się mówi, że zaczynanie zdania od a więc jest niepoprawne. Ale co kompetentniejsze osoby twierdzą, że jest poprawne, o ile używane w mowie potocznej. Jak jest naprawdę?
A więc to tak?
5.10.2013
Witam,
mam pytanie, czy można zaczynać zdanie od a więc.
Bardzo dziękuję i do widzenia.
Nie konsensualny, a więc jaki?
25.01.2003
Witam Państwa,
chciałabym odnaleźć w języku polskim antonim słowa konsensualny. Czy istnieje jedno słowo oddające angielskie pojęcie dissensual, które jest opozycją do angielskiego słowa consensual? W Słowniku wyrazów obcych Kopalińskiego znalazłam: „konsens dawn. zgoda, zezwolenie (zwł. urzędowe) na coś. Etym. – łac. consensus 'zgoda' od consentire 'zgadzać się'; zob. kom-; sens”.
Utworzony od tego rzeczownika termin konsensualny występuje w polszczyźnie (vide umowa konsensualna). Zamieszcza go także Państwa słownik : „konsensualny praw. będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron, p.-łac. consensualis”. Natomiast nie potrafię odszukać jego antonimu. Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
Marta Hudak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... działało w ramach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jako jego Sekcja Ratunkowa.
    A więc naprawdę tak właśnie wyglądała sprawa rzekomego "ślubu" TOPR-u z...
  • ... Polsce niż we Francji albo Anglii, zwłaszcza mieszkając w Wilnie, a więc tuż na pograniczu, gdzie wrogość wsi białoruskiej, fizycznie niemal dotykalna...
  • ... się na kompleksowy i konkretny program pomocy dla naszego kraju.
    A więc po pierwsze Zachód może (i powinien) przestać udzielać rządowi PRL...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego