Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

aż I
1. «spójnik zestawiający zdania współrzędne z uwydatnieniem treści jednego z nich»
2. «spójnik w zdaniach wyrażających skutek albo stopień nasilenia, granicę czasową tego, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym»
aż II «partykuła wyrażająca wyższy od oczekiwanego stopień intensywności, np. Mieli aż czworo dzieci., albo używana przed wyrażeniami nazywającymi miejsce, punkt czasowy lub określającymi kolejność: dalej lub później niż mówiący tego oczekiwał, np. Spałam aż do dziesiątej.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

25.09.2013
Kiedy należy postawić przecinek przed ? Czy wtedy, kiedy przez rozumie się 'skutkiem tego', np. „Nie zamykała drzwi, aż okradli jej dom”, „Jeździł brawurowo, aż zginął”?
czy aż nie?
5.06.2019
Dzień dobry,

Jak jest poprawnie powiedzieć: schowaj to aż nie wylejesz czy schowaj to aż wylejesz?

Pozdrawiam
Spójnik
11.06.2019
Szanowni Państwo,
jaką funkcję pełni słowo we fragmencie wiersza Adama Mickiewicza Pieśń żołnierza?

Wstaję, aż ja w pruskiej ziemi!
Jak tam lepiej leżeć w błocie.
W chłodzie. w głodzie i na słocie,
Ale w Polszcze między swemi!

Czy mamy tu do czynienia z przypadkiem użycia partykuły opisanym w SJPD jako „spójnik zestawiający zdania współrzędne z uwydatnieniem niezwykłości treści jednego z nich, nagłej zmiany sytuacji itp.”?

Ciekawostki

Mówimy „Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka”, mając na myśli to, że dzięki cierpliwemu oszczędzaniu można uskładać dużą sumę.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... głowy, z niezwykłą wprost precyzją, opracowywać zakres informacji wymagający zaangażowania 25 dobrze wyszkolonych fachowców, szybciej, lepiej i dokładniej od człowieka...
  • ... spodobała się wspinaczka, mogli spróbować swoich sił na dwóch ściankach. do wieczora kolejka chętnych do akrobacji w pionie nie malała...
  • ... zboże. Ziemia Os rodziła dość ziarna, nie musieli go wozić z Dabory. Dość krzemienia dostarczały kopalnie u podnóża gór Marke...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego