aa

Wielki słownik ortograficzny PWN

AA (= Anonimowi Alkoholicy)
aa (= ad acta; arkusz autorski)

Porady językowe

Anonimowi Alkoholicy jako tacy
8.11.2018
Szanowni Państwo!
Mam wątpliwości co do zdania: AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją. Wątpliwość pierwsza: jako takie? A cóż to niby znaczy? Jako jakie? Czyżby było jakieś jako inne? Druga dotyczy rodzaju – chodzi tu o Anonimowych Alkoholików – czemu więc nie jako takich? To może być też Wspólnota AA, ale wtedy poprawnie byłoby jako taka. Sam skrót AA jest rodzaju nijakiego? A dlaczego?

Z poważaniem – Maria W.
służebnik
20.02.2011
Szanowni Państwo!
Jedna z zasad, czy tradycji AA brzmi: „Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą”. Służebni nie występuje już w formie osobowej. Sługi źle się odmieniają w liczbie mnogiej. Służący to jednak nie to. Szukając dobrego określenia na jedną, bądź więcej osób pełniących służbę w AA, trafiłem na służebników. Co współczesna, poprawna polszczyzna sądzi o służebnikach?
dwukropki
24.03.2006
Czy można w jednym zdaniu użyć trzech dwukropków do wprowadzania wyliczeń? Książka Intepunkcja na co dzień tego zabrania. W zdaniu, o które chodzi, nie da się zastąpić dwóch dwukropków myślnikami, ponieważ są to wyliczenia równoważne, stosowane przed wyliczeniem utworów literackich. Co więc należy zrobić w takiej sytuacji?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Europie. Zakład w Polsce będzie produkował urządzenia klimatyzacyjne do samochodów.
  AA, KJ

  Mogłeś paść ofiarą oszusta!
  Pod stronę internetową jednego z...
 • ... też sposób argumentowania, jaki proponuje jeden z poradników stosowania programu AA: "Zapytaj siebie: Z czego ja właściwie rezygnuję? Właściwie rezygnujesz z...
 • ... na temat programu Anonimowych Alkoholików", ta kwestia jest wyjaśniona tak:
  "
  AA nie jest wspólnotą religijną, ponieważ jej uczestnicy nie muszą wyznawać...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego